Skip to content

山東黃金發盈警

山東黃金發盈警,料上半年由盈轉虧蝕逾13億元人民幣,同期去年賺逾 11億元 人民幣

主要由於旗下山東省礦山停產,致上半年黃金產量按年大減 51 % 。部分仍未完全恢復生產

Translate »