Skip to content

港股失守28000 一度跌逾600點

市場憂疫情反彈及通脹風險 港股跟隨外圍低開 跌幅至607點後喘定 失守28000點關口

美團———跌 4 %

阿里巴巴—–跌 2 %

騰訊———跌 2 %

中國恒大—–急跌 7 %。

友邦———跌近 3 %

滙控———跌 2 %

Translate »