Skip to content

01/9(GMT+8)上午10:10 網易上季純利約35億人民幣 少賺近22%

純利約 35億元人民幣,按非通用會計準則計算,純利跌 19 % ,跌至 42 億元人民幣,派季度息0.048美元。

上季收入升近 13 % ,增至 205億元人民幣,符合市場預期。

Translate »