Skip to content

01/9(GMT+8)下午 14:01 港股9月開局 中午重上26,000 點

9月港股開局 上午大市輕微低開 7點,早段曾跌近200點

科技股帶領下,倒升逾200點。中午收市報26038點,主板半日成交1145億元。

恒生科技指數升1.8%,報6725點

騰訊(00700.HK) +7.400 (+1.538% )
阿里巴巴(09988.HK) +0.500 (+0.302% )
美團(03690.HK) +1.800 (+0.723% )
小米(01810.HK) +0.250 (+1.000% )
網易(09999.HK) +9.800 (+6.916% )
京東(09618.HK) +5.600 (+1.828% )
百度(09888.HK) +2.300 (+1.505% )

Translate »